0651938844 info@rittenburg.nl

Het CBR verwacht dat de reserveringstermijn voor praktijkexamens van de auto tot de zomer nog gaat oplopen, terwijl de wachttijden voor theorie-examens helemaal op orde zijn. Dat komt onder andere door uitval van examinatoren en kandidaten als gevolg van corona. Net zoals andere sectoren heeft het CBR daar last van. Ook de krappe arbeidsmarkt voor nieuwe collega’s speelt mee. De komende tijd zetten we dan ook volop in op werving van nieuwe examinatoren en het terugdringen van het verzuim.

Alexander Pechtold, directeur CBR: In het eerste coronajaar 2020 lag de examendienstverlening een paar maanden stil. Na de eerste lockdown lukte het om een deel van de gemiste examens in te halen. Maar na de tweede lockdown was een deltaplan nodig om de reserveringstermijnen beheersbaar te houden. Dit betrof met name het verhogen van het aantal examenplekken door overwerk en het aantrekken van extra examinatoren. Daarnaast stimuleerden we rijscholen hun slagingspercentage te verhogen, waardoor er minder herexamens nodig zijn. Door de Omikron variant namen het aantal besmettingen heel hard toe, met veel uitval van examinatoren tot gevolg. Daarnaast ging het werven en opleiden van examinatoren minder voortvarend dan gedacht. Het CBR zet alle zeilen bij om zoveel mogelijk extra examenplekken te krijgen. Zo blijven we overwerken. We detacheren collega’s uit rustigere plaatsen naar de grote steden in de Randstad. We zijn extra open op feestdagen zoals Bevrijdingsdag. En een aantal examinatoren blijft doorwerken na hun pensionering. Het CBR verwacht dat de reserveringstermijn voor het autopraktijkexamen mede hierdoor tot in 2023 onder druk blijft staan.