0651938844 info@rittenburg.nl

Vanaf 10 juli komt er een nieuwe vraagvorm bij in het theorie-examen voor de auto. Het gaat om de multiple response vraag. Bij deze examenvraag kunnen meerdere antwoorden goed zijn. De nieuwe vraagvorm werd in de afgelopen weken al als testvraag ingezet in het theorie-examen.

Een voordeel van deze nieuwe vraagvorm is dat CBR meerdere aspecten van een examenonderwerp kan bevragen. Deze vragen maken nog beter onderscheid tussen kandidaten die de examenstof goed beheersen en kandidaten die de examenstof nog niet goed beheersen.