0651938844 info@rittenburg.nl
Een onderdeel van het praktijkexamen is bijzondere verrichtingen. Bij de uitvoering ben je zelf verantwoordelijk voor een goede voertuigbeheersing, een zekere vlotheid, het goed letten op ander verkeer, de keuze voor een veilige plaats en een milieubewuste uitvoering.
De examinator kiest twee bijzondere verrichtingen naast de standaard bijzondere verrichtingen van in- en uitstappen en de voorbereidings- en controlehandelingen. Bij minimaal één van de bijzondere verrichtingen moet je achteruitrijden. De volgende bijzondere verrichtingen zijn mogelijk:
👉 fileparkeren
👉 parkeren in een haaks of schuin vak
👉 achteruitrijden in rechte lijn
👉 bocht achteruit
👉 omkeren door middel van steken
👉 omkeren door middel van een halve draai
👉 hellingproef